4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Bliv medlem
menulink

Bliv medlem

Denne side kan benyttes til indmeldelse i 4. Maj Kollegiets Venner.

Kontingent betales ved bankoverførsel til:

Nordea A/S. Stenløse Afdeling.

Reg. nr. 1345 kontonr. 6277 929 072


Skriv dit navn og adresse

Navn:
Adresse:
Postnummer:
By:

Vælg medlemsskab

enkeltmedlemskab - 200 kr.   parmedlemskab - 300 kr.  
alumnemedlemskab - 50 kr.  

Skriv din E-mailadresse:


Venligst skriv dette nr. (spam forebyggelse)

69344

« forrige  |   top  |   næste »

Sidste Nyt

Bestyrelsen holder nyt møde tirsdag d 2. april kl 17-18.30 i Pejsestuen på kollegiet.

 

Venneforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag d 11. maj - i Festsalen på kollegiet. Indkaldelse udsendes med angivelse af dagsorden og det specifikke tidspunkt.

 

Lørdag d. 11 maj er også dagen for Venneforeningens årlige symposium.

I år er emnet Den Danske Brigade, og vi er så heldige, at Niels Gyrsting, formand for Frihedsmuseets Venner og en af Danmarks største kapaciteter inden for viden om besættelsen og frihedskampen, har sagt ja til at holde foredraget. Der vil også være lejlighed til at bese effekter fra Niels' righoldige samling.

Bestyrelsens aktiviteter

Den nye bestyrelse, valgt på Generalforsamlingen 4. maj 2018, er tiltrådt og har foreløbig holdt 3 møder:

7 juni 2018

5.september 2018

25. oktober 2018

Derudover har foreningen afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d 17. januar i festsalen på kollegiet.

Vi skulle vedtage det forslag til opdatering af vedtægterne, som bestyrelsen har udarbejdet og rundsendt med indkaldelsen og vælge en suppleant til bestyrelsen.

De udsendte forslag til vedtægtsændringer blev, med små konstruktive rettelser, eenstemmigt vedtaget af de knap 20 fremmødte, tak for det! Forsamlingen valgte Cæcilie Pavelics til ny suppleant i bestyrelsen. Derudover blev der givet en kort status på aktiviteter og foreningens økonomi.

 

Gamle Alumners Aften blev en kæmpe succés !

På initiativ af Eforen, Alumnerådet og Venneforeningen blev første ombæring af den nye tradition på kollegiet gennemført, nemlig en årlig fest, der afholdes hvert år den første fredag i november, altså i fredags den 2. november.

De cirka 60-70 glade og forventningsfulde tilmeldte pressede kapaciteten i pejsestuen til det yderste! Der blev talt og fortalt på kryds og tværs.

Der var skønt, let tapas-traktement, godt gang i baren og danset blev der også. De sidste gik sent på natten.

Sæt kryds ud for fredag den 1. november 2019 ! Det bliver en fest - igen!

 

 

 

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login