Essay-konkurrencen 2016- 2017.

De 5 Essay- emner:

Essaybidrag (mindst 3 A4 sider á 2340 anslag ekskl. mellemrum) sendes som e-mail, vedhæftet fil inkl. foto, til næstformanden: Tom Bolwig, senest mandag den 3. april 2017.

Der er en førstepræmie på kr. 5000,00, en anden præmie på kr. 3000,00 og en trediepræmie på kr. 1000,00.

Der er nedsat en bedømmelseskomité bestående af Eva Hess Thaysen, Susanne Feierskov og Folmer Teilmann.

Resultatet af essaykonkurrencen bekendtgøres ved 4. Maj festen 2017 og vindernes besvarelser optages i Venneforeningens årsskrift.

Vinder af førstepræmien 2017 blev: Lucinda Jagd Birk med "Skrivemaskinen" og vinder af anden præmien blev: Alex Thage Schwarz med "Min morfar. De ubesvarede spørgsmål, vores fælles idealer og 4.Maj Kollegiet.