Essay-konkurrencen 2017-2018

Essay- emner:

@ 4. Maj Kollegium er et levende mindesmærke for Frihedskampen. Hvorfor bor du på Kollegiet?

@ Hvorledes vurderer du betydningen af Modstandskampen? 

@ Forskelle og ligheder mellem Modstandskampen 1940-1945 og nutidens oprørsbevægelser.

@ Frit emne vedrørende Modstandskampen og Besættelsestiden.

 

Besvarelser (mindst 3 A4 sider á 2340 anslag ekskl. mellemrum) sendes som e-mail vedhæftet fil og foto til formanden senest den 4. april 2018: 

Kjeld Lykke, e-mail: kly@tv-osterbro.dk

Der er en førstepræmie på kr. 5000,00, en andenpræmie på kr. 3000,00 og en trediepræmie på kr. 1000,00.

Der er nedsat en bedømmelseskomité bestående af Eva Hess Thaysen, Susanne Feierskov og Folmer Teilmann.

Resultatet af essay konkurrencen bekendtgøres ved 4. maj festen 2018.  Besvarelserne optages i 4. Maj Kollegiets Venners Årsskrift, og vinderne bekendtgøres også på foreningens hjemmeside.