4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Foreningens formål
menulink

Foreningens formål

  • at være et forum for fastholdelse og udvikling af viden om den danske modstandskamp mod den nazistiske besættelse, herunder viden om de holdninger og værdier, som Modstandskampen byggede på, således at disse forhold holdes levende for alumnerne på kollegiet.
  • at yde økonomisk støtte til opretholdelse af kollegiets bygningsmæssige standard samt støtte til vedligeholdelse og fornyelse af inventar og installationer
  • at afholde et årligt symposium i maj på kollegiet om Modstandskampen og Besættelsestiden og dens betydning for os i dag.
  • at udgive et årsskrift, der fortæller om foreningens arbejde og aktiviteter, herunder symposieberetning, indkomne og præmierede besvarelser af prisopgaven, boganmeldelser og generalforsamlingsreferat
  • at skaffe mulighed for etablering af bogsamlinger og lignende vedrørende Besættelsestiden og Modstandskampen, som stilles til rådighed af gamle modstandsfolk, deres familie og andre.
« forrige  |   top  |   næste »

Sidste Nyt

Den nye bestyrelse, valgt på Generalforsamlingen 4. maj 2018, er tiltrådt og har foreløbig holdt 3 møder:

7 juni 2018

5.september 2018

25. oktober 2018

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 8. januar 2019

Sidste Nyt

Gamle Alumners Aften blev en kæmpe succés !

 

På initiativ af Eforen, Alumnerådet og Venneforeningen blev første ombæring af den nye tradition på kollegiet gennemført, nemlig en årlig fest, der afholdes hvert år den første fredag i november, altså i fredags den 2. november.

De cirka 60-70 glade og forventningsfulde tilmeldte pressede kapaciteten i pejsestuen til det yderste! Der blev talt og fortalt på kryds og tværs.

Der var et fagligt indslag, hvor flere medlemmer og alumner stillede op og berettede for den meget lydhøre forsamling, hvad baggrunden var for hver deres tilknytning til kollegiet. Vi hørte om færøske fiskere og torpederinger, om sabotagen mod DISA, om billedet i det Sønderjylland, der var presset mellem Tyskland og resten af Danmark - og så fik vi en spændende førstehåndsberetning fra et af venneforeningens tidligste medlemmer og kollegiets første alumnehold, fra årgangen 1951-56. Spændende og bevægende.

Konceptet med gensidig fortælling var et brag af en succés og satte mange andre samtaler i gang, så mange, at vi ikke nåede det underholdende indslag, men det tager vi næste år. Og der bliver en hel fortælle-aften til foråret !

Der var skønt, let tapas-traktement, godt gang i baren og danset blev der også. De sidste gik sent på natten.

Sæt kryds ud for fredag den 1. november 2019 ! Det bliver en fest - igen!

4 Maj Kollegiet

Du kan læse mere om kollegiet på

4 Maj Kollegium Frederiksberg

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login