4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Foreningens formål
menulink

Foreningens formål

  • at være et forum for fastholdelse af viden om den danske modstandskamp mod den nazistiske besættelse, herunder viden om de holdninger og værdier, som Modstandskampen byggede på, således at disse forhold holdes levende for alumnerne på kollegiet.
  • at yde økonomisk støtte til opretholdelse af kollegiets bygningsmæssige standard samt støtte til vedligeholdelse og fornyelse af inventar og installationer
  • at afholde et symposium hvert år den 4. maj på kollegiet om Modstandskampen og Besættelsestiden
  • at udskrive en essaykonkurrence hvert år blandt alumnerne om emnekredsen : dine forældres/ bedsteforældres indsats i Modstandskampen og Modstandskampens idealer og motiver.
  • at udgive et årsskrift, der rummer symposieberetning, indkomne og præmierede essays og generalforsamlingsreferat
  • at skaffe mulighed for etablering af bogsamlinger og lignende vedrørende Besættelsestiden og Modstandskampen, som stilles til rådighed af gamle modstandsfolk, deres familie og andre.
« forrige  |   top  |   næste »

4 Maj Kollegiet

Du kan læse mere om kollegiet på

4 Maj Kollegium Frederiksberg

Sidste Nyt

Kollegiet forventes færdigrenoveret sommeren 2016

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login