4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Hvad har vi udrettet ?
menulink

Hvad har vi udrettet ?

Vi har afholdt 4. Maj Symposier siden 2002 med foredrag af folk med direkte og indirekte erfaringer fra modstandskampen samt pårørende, forskere og andre med viden om og interesse for modstandskampen og besættelsestiden.

Temaerne har bl. a. været:

"Kvinderne i modstandskampen" - "Kontakt med England" -"De betalte prisen" - "Secret Intelligence Service" - "Den danske Modstandsbevægelse" - "Danskere i Japanske KZ-lejre" - "Krigssejlerne" - "Danske i allieret tjeneste" - "BOPA" - "Danske krigspiloter under Anden Verdenskrig" - "Danske telegrafister under Anden Verdenskrig" - "De danske jøder under besættelsen" - "Modstands-kampens Stikkerlikvideringer" - "De sidste danske overlevende fra KZ- lejrene" - De sidste overlevende II - "Den Danske Brigade" - "En kontroversiel Modstandsgeneral - Toldstrup".

 

Vi udgiver hvert år et omfattende årsskrift, som sendes til medlemmerne.

Foreningen yder forskellige tilskud til kollegiet, både ift indretning og aktiviteter.

Hvert år udskriver vi en prisopgave blandt alumnerne med uddeling af fine præmier. Efter 2018 er sigtet ændret, så muligheden for besvarelser er blevet bredere, for at inspirere kreativiteten blandt deltagerne og udvide feltet.

I anledning af kollegiets istandsættelse har foreningens medlemmer, sammen med alumnerne, bidraget med årlige ekstrabeløb til en "almenvelgørende fond" til kollegiet, således at kollegiet har har kunnet få penge tilbage i momsrefusion. Denne aktivitet har i perioden 2015-20 udløst et bidrag til kollegiets økonomi i størrelsesordenen 7 millioner kroner.

« forrige  |   top  |   næste »

Covid19-epidemien har fortsat stor indflydelse på foreningens aktiviteter.

Hvad er Næste Arrangement?

 

Ja - det er et godt spørgsmål. Covid19-epidemien bliver ved med at spænde ben for arrangementer og samvær som vi kender det - og foretrækker det.

Senest har bestyrelsen her i marts vedtaget igen at udsætte foreningens ordinære generalforsamling og symposium til efteråret. Det tegner til begyndelse af oktober (2021)

 

Vi håber at kunne gennemføre Prisopgaven, der også er udsat endnu en gang, også til efteråret. Samme indhold og rammer.     

Ny frist: fredag den 1. oktober 2021.

 

Derudover gav det sig selv, at den udsatte November-fest (Gl. Alumners fest) dette forår måtte aflyses helt.

Vi håber at kunne gennemføre festen til november. I givet fald den anden fredag i november = 12. november 2021. Sæt kryds!

 

Venneforeningen ser frem til forhåbentlig også at kunne afholde et medlemsarrangement (tilsvarende foredraget med Birgithe Kosovic november 2020) men vi afventer lige den videre udvikling inden vi melder ud. Måske kan først lade sig gøre til foråret (2022).

mvh

Bestyrelsen

Bestyrelsens aktiviteter

 

Bestyrelsen har senest holdt (virtuelt) møde den 3. marts i år (2021).

I korthed:

Covid19 påvirker fortsat samfundet og hermed foreningen. Derfor:

  • Vi udsætter PRISOPGAVEN endnu en gang, nu til efteråret.
  • Vi vælger igen i år at udsætte foreningens ordinære generalforsamling, sandsynligvis til begyndelsen af oktober (2021)
  • Det samme for symposiet, der afholdes samme dag som generalforsamlingen.
  • Økonomien ser rigtig fornuftig ud.
  • Vi er i gang med at implementere et nyt medlemssystem.
  • Årsskriftet er på vej ud til medlemmerne.

 

Bestyrelsens næste møde finder sted torsdag den 20. maj 2021:

Dagsordenen er:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde og evt.  opfølgningspunkter/status

2. Sager og emner til behandling/beslutning

3. Meddelelser

4. Økonomi

5. Fastsættelse af næste møde

6. Eventuelt

 

 

 

UDSAT IGEN IGEN pga Covid19

til efteråret 2021 

Temaet det samme.

Fristen er nu 1. oktober 2021

 

Venneforeningen afholder igen i år Prisopgave for alumner ved 4. maj Kollegiet på Frederiksberg/Hassager Collegium.

Med afsæt i den flotte respons på Prisopgaven i 2019, går vi igen til biddet med fornyet glæde og forventning til både feltet og besvarelserne på den kommende prisopgave 2020 (ny afleveringsfrist: fredag 1. oktober 2021)

Vi fik sidste gang 5 flotte bidrag, der spredte sig udover grafik, tegning, maleri og essay. Vi har fået mange henvendelser og hilsner, som alle kippede med flaget for vores nye tilgang, altså at man kan besvare opgaven på flere måder.

Det holder vi fast i. Også at man kan gå flere sammen om en besvarelse.

Deltagerne kan derfor også i 2020 aflevere en besvarelse i form af et kunstværk som billedkunst, grafik, en skulptur, en video, et digt, et stykke musik, der ledsager en billedside eller en ny sang for 4. Maj Kollegiet og frihedskampen. Eller som hidtil i ren prosa (max 3 A4-sider).

Temaet for prisopgaven i 2021 er - FRIHED.

Frihed, både for den enkelte – altså personlig frihed og selvstændighed, retten til at bestemme over sit eget liv og frihed i en samfundsmæssig sammenhæng.

Altså retten til at tænke og tale frit (ytringsfrihed), foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, boligens ukrænkelighed mm. i forlængelse af Grundlovens frihedsrettigheder.

Frihed betragtes som et af de højeste goder, som det er værd at kæmpe for og i sidste instans dø for, jævnfør frihedskampen under besættelsen.

Men ubegrænset frihed kan føre til ufrihed, hvor den stærkeste hersker over den svage. Uden samfundssind og respekt for fællesskabet kan frihed ende i hensynsløshed, egoisme og terror. Derfor har vi fået overvågning, terrorpakker mm.

Vi vil gerne inspirere jer til at beskrive i ord, billeder eller musik, hvad frihed betyder for jer selv og for samfundet. Både den ”gode” frihed og den undertrykkende, ”onde” frihed. Hvor går grænsen efter jeres mening?

Brug gerne eksempler. Fx retten til privatlivets fred, til at vælge sit køn, sin påklædning, abort, frihed for vold og overgreb, voldtægt, racisme, ubegrundet fængsling mm.

Husk - ny frist for aflevering er fredag 1. oktober 2021

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login