4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Hvad har vi udrettet ?
menulink

Hvad har vi udrettet ?

Vi har afholdt 4. Maj Symposier siden 2002 med foredrag af gamle modstandsfolk, deres børn og andre med viden om og interesse for modstandskampen og besættelsestiden.

Temaerne har bl. a. været:

 • Kvinderne i modstandskampen.    
 • Kontakt med England
 • "De betalte prisen"
 • Secret Intelligence Service
 • Den danske Modstandsbevægelse
 • Danskere i Japanske KZ-lejre
 • Krigssejlerne
 • Danske i allieret tjeneste
 • BOPA
 • Danske krigspiloter under Anden Verdenskrig
 • Danske telegrafister under Anden Verdenskrig
 • De danske jøder under besættelsen
 • Modstandskampens Stikkerlikvideringer
 • De sidste danske overlevende fra KZ- lejrene

Vi udgiver hvert år et årsskrift, som sendes til medlemmerne.

Foreningen har bekostet indretning af et studierum for alumnerne og givet tilskud til forskellige arrangementer, herunder i 2011 18. septemberfest for gamle alumner.

Hvert år udskriver vi en essaykonkurrence blandt alumnerne med uddeling af fine præmier.

I 2015 har foreningens medlemmer sammen med alumnerne dannet en "almenvelgørende fond" til kollegiet med 200 bidragydere á 200 kroner årligt.
Dette medfører, at kollegiet får 5-6 mill. kroner tilbage i momsrefusion på byggeomkostningerne ved renoveringen. Penge, der falder på et tørt sted.

« forrige  |   top  |   næste »

Sidste Nyt

Den nye bestyrelse, valgt på Generalforsamlingen 4. maj 2018, er tiltrådt og har foreløbig holdt 3 møder:

7 juni 2018

5.september 2018

25. oktober 2018

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 8. januar 2019

Sidste Nyt

Gamle Alumners Aften blev en kæmpe succés !

 

På initiativ af Eforen, Alumnerådet og Venneforeningen blev første ombæring af den nye tradition på kollegiet gennemført, nemlig en årlig fest, der afholdes hvert år den første fredag i november, altså i fredags den 2. november.

De cirka 60-70 glade og forventningsfulde tilmeldte pressede kapaciteten i pejsestuen til det yderste! Der blev talt og fortalt på kryds og tværs.

Der var et fagligt indslag, hvor flere medlemmer og alumner stillede op og berettede for den meget lydhøre forsamling, hvad baggrunden var for hver deres tilknytning til kollegiet. Vi hørte om færøske fiskere og torpederinger, om sabotagen mod DISA, om billedet i det Sønderjylland, der var presset mellem Tyskland og resten af Danmark - og så fik vi en spændende førstehåndsberetning fra et af venneforeningens tidligste medlemmer og kollegiets første alumnehold, fra årgangen 1951-56. Spændende og bevægende.

Konceptet med gensidig fortælling var et brag af en succés og satte mange andre samtaler i gang, så mange, at vi ikke nåede det underholdende indslag, men det tager vi næste år. Og der bliver en hel fortælle-aften til foråret !

Der var skønt, let tapas-traktement, godt gang i baren og danset blev der også. De sidste gik sent på natten.

Sæt kryds ud for fredag den 1. november 2019 ! Det bliver en fest - igen!

4 Maj Kollegiet

Du kan læse mere om kollegiet på

4 Maj Kollegium Frederiksberg

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login