4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Hvorfor blive medlem af Venneforeningen ?
menulink

Hvorfor blive medlem af Venneforeningen ?

Bliv en del af fællesskabet omkring 4. maj kollegiet og støt et godt formål.         

Og 4. Maj Kollegiets Venner har brug for flere medlemmer! Vi opfordrer derfor de mange tidligere og nuværende alumner - og deres familier - til at melde sig ind i foreningen og blive en del af sammenhængen.

  • Alumner:

Venneforeningen støtter alumnernes kollegiefællesskab. Det gør vi både ved arrangementer i vores regi som f eks fester, biografture og fortælle-aftner , som giver indblik i Frihedskampen og Anden Verdenskrig, samt ved at støtte visse af alumnernes egne aktiviteter.

  • Tidligere Alumner

Venneforeningen eksisterer også for at hjælpe tidligere alumner med at holde det fællesskab i live, som de selv var en del af i deres tid på kollegiet.                  Som noget nyt afholder vi og kollegiet en årlig fest for tidligere alumner :)

  • Forældre og andre interesserede:

Venneforeningen har som et hovedformål at holde mindet om Frihedskampen i live. Alle medlemmer indbydes bl.a. til det årlige symposium. Her dykker vi gennem oplæg, livlig diskussion samt fremvisning af klenodier ned i fortidens minder. Her kan man tilgodese sin faglige og historiske interesse.

 

Alle medlemmer opfordres til at "rekruttere" endnu et medlem i 2018. 

Undermenu

« forrige  |   top  |   næste »

Sidste Nyt

Den nye bestyrelse, valgt på Generalforsamlingen 4. maj 2018, er tiltrådt og har foreløbig holdt 3 møder:

7 juni 2018

5.september 2018

25. oktober 2018

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 8. januar 2019

Sidste Nyt

Gamle Alumners Aften blev en kæmpe succés !

 

På initiativ af Eforen, Alumnerådet og Venneforeningen blev første ombæring af den nye tradition på kollegiet gennemført, nemlig en årlig fest, der afholdes hvert år den første fredag i november, altså i fredags den 2. november.

De cirka 60-70 glade og forventningsfulde tilmeldte pressede kapaciteten i pejsestuen til det yderste! Der blev talt og fortalt på kryds og tværs.

Der var et fagligt indslag, hvor flere medlemmer og alumner stillede op og berettede for den meget lydhøre forsamling, hvad baggrunden var for hver deres tilknytning til kollegiet. Vi hørte om færøske fiskere og torpederinger, om sabotagen mod DISA, om billedet i det Sønderjylland, der var presset mellem Tyskland og resten af Danmark - og så fik vi en spændende førstehåndsberetning fra et af venneforeningens tidligste medlemmer og kollegiets første alumnehold, fra årgangen 1951-56. Spændende og bevægende.

Konceptet med gensidig fortælling var et brag af en succés og satte mange andre samtaler i gang, så mange, at vi ikke nåede det underholdende indslag, men det tager vi næste år. Og der bliver en hel fortælle-aften til foråret !

Der var skønt, let tapas-traktement, godt gang i baren og danset blev der også. De sidste gik sent på natten.

Sæt kryds ud for fredag den 1. november 2019 ! Det bliver en fest - igen!

4 Maj Kollegiet

Du kan læse mere om kollegiet på

4 Maj Kollegium Frederiksberg

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login