Hvorfor medlem ?


4. Maj Kollegiets Venner søger til stadighed at udvide medlemskredsen, og der er endnu mange tidligere alumner, nuværende alumner og deres familie, som vi ikke har nået med opfordring til at melde sig ind, og der må være endnu flere personer, som ikke har boet på kollegiet, men som slutter op om foreningens formålsparagraffer.

Alle medlemmer opfordres til at "rekruttere" endnu et medlem i 2018.