4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Bestyrelsen 2018
menulink

Bestyrelsen 2018

Formand  Henrik Hartvig Jørgensen  
Næstformand Inge Tyndeskov  
Kasserer Thyge C. Bro   
Sekretær  Margrethe Kähler  
Medlem  Rasmus Bundgård Vinther   
Medlem  Mette Albrechtsen  
Medlem Svend Mørup  

Alumnerepræsentant

Malte Mathies Løcke

 
Suppleant Kasper Lægring Nielsen  
Suppleant Cæcilie Pavelics  
Revisor Folmer Teilmann  

Revisorsuppleant

Søren Platou  
Kommitteret Eva Hess-Thaysen  
Kommitteret Niels Gyrsting  
Kommitteret Ulla Lunn  
Efor John Edelsgaard Andersen  
     

 

« forrige  |   top  |   næste »

Sidste Nyt

Den nye bestyrelse, valgt på Generalforsamlingen 4. maj 2018, er tiltrådt og har foreløbig holdt 3 møder:

7 juni 2018

5.september 2018

25. oktober 2018

Derudover har foreningen netop afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d 17. januar i festsalen på kollegiet.

Vi skulle vedtage det forslag til opdatering af vedtægterne, som bestyrelsen har udarbejdet og rundsendt med indkaldelsen og vælge en suppleant til bestyrelsen.

Vedtægtsændringerne blev, med små konstruktive rettelser, eenstemmigt vedtaget af de knap 20 fremmødte, tak for det! og forsamlingen valgte Cæcilie Pavelics til ny suppleant i bestyrelsen. Derudover gaves en kort status på aktiviteter og foreningens økonomi.

Egentligt referat udsendes ganske snart :)

Sidste Nyt

Gamle Alumners Aften blev en kæmpe succés !

 

På initiativ af Eforen, Alumnerådet og Venneforeningen blev første ombæring af den nye tradition på kollegiet gennemført, nemlig en årlig fest, der afholdes hvert år den første fredag i november, altså i fredags den 2. november.

De cirka 60-70 glade og forventningsfulde tilmeldte pressede kapaciteten i pejsestuen til det yderste! Der blev talt og fortalt på kryds og tværs.

Der var et fagligt indslag, hvor flere medlemmer og alumner stillede op og berettede for den meget lydhøre forsamling, hvad baggrunden var for hver deres tilknytning til kollegiet. Vi hørte om færøske fiskere og torpederinger, om sabotagen mod DISA, om billedet i det Sønderjylland, der var presset mellem Tyskland og resten af Danmark - og så fik vi en spændende førstehåndsberetning fra et af venneforeningens tidligste medlemmer og kollegiets første alumnehold, fra årgangen 1951-56. Spændende og bevægende.

Konceptet med gensidig fortælling var et brag af en succés og satte mange andre samtaler i gang, så mange, at vi ikke nåede det underholdende indslag, men det tager vi næste år. Og der bliver en hel fortælle-aften til foråret !

Der var skønt, let tapas-traktement, godt gang i baren og danset blev der også. De sidste gik sent på natten.

Sæt kryds ud for fredag den 1. november 2019 ! Det bliver en fest - igen!

4 Maj Kollegiet

Du kan læse mere om kollegiet på

4 Maj Kollegium Frederiksberg

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login