4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Prisopgaven > Prisopgaven 2019
menulink

Prisopgaven 2019

Der blev i år indleveret 5 besvarelser: et maleri, en tegning, en samling grafik og to essays.

 

Priskomitéen uddelte to priser på hver 2.500 kr. De blev vundet af:

 • Michel Michelsen for hans dramatiske og velkomponerede essay om de færøske krigssejlere
 • Sebastian Ellehøj for hans veludførte og stærkt komponerede maleri fra Mindelunden.

Årets boggave var Birgitte Kosovic's to-binds værk "Den inderste fare" om samarbejdspolitikken og et fiktivt indblik i Scavenius' erotiske liv. Værket vandt Politikens Litteratur-pris 2019.

Boggaven blev uddelt til:

 • Elisatbeth Tyndeskov Voetmann for hendes fine essay "Et værelse på 4. Maj Kollegiet er mere end bare et værelse".
 • Cæcilie Pavelics for hendes stemningsfulde tegning af sin farfar i fangenskab.
 • Katrine Wederking for hendes 7 suveræne stykker grafik, der er inspireret af arkitektoniske nedslag på kollegiet.

 

Tillykke til alle 5 og tak for deltagelsen!

Prisopgaven vender tilbage i 2020.

 

 

Beskrivelse af Prisopgaven i 2019:

Den nye bestyrelse i 4. Maj Kollegiets Venner har besluttet at bevare prisopgaven, dog i en ny og anderledes form end hidtil. Prisopgaven, tidligere essaykonkurrencen, er for beboerne på kollegiet, inklusive Hassager.

Ønsket er at nå nye erkendelser igennem en præsentation af stoffet, som inddrager flere flader og sanser. Dette er tænkt opnået ved at give deltagerne bredere muligheder for at udfolde en kreativ tilgang i tilgift til det faglige aspekt.

Deltagerne kan i år aflevere en besvarelse f eks i form af en video, et kunstværk i form af billedkunst, et digt eller et stykke musik, der ledsager en billedside. Eller som hidtil i ren prosa (max 3 A4-sider).

Da prisopgaven i år sigter bredere i udtrykket, beder vi deltagerne tage i Mindelunden i Ryvangen og der lade sig inspirere af mindesmærkerne, f eks gravstederne, henrettelsespladsen eller det nys indviede krigssejlermonument. Eller noget andet på stedet efter deltagernes eget valg, blot skal det være noget konkret, der findes i lunden, og hvor besvarelsen tydeligt beskriver en opfattelse og/eller fortolkning af en begivenhed eller personhistorie(r).

Deltagerne kan i år også vælge, at flere personer går sammen om at aflevere en besvarelse.

Komiteen, der bedømmer de indleverede besvarelser, vil primært bestå af medlemmer af venneforeningen, suppleret med enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Der vil blive udvalgt to besvarelser, der hver præmieres med 2.500 kr. til uddeling ved 4. Maj festen 2019, hvor besvarelserne også vil være at se.

Besvarelserne forventes også udstillet ifm. Venneforeningens ordinære generalforsamling, der næste gang finder sted d. 11. Maj 2019 i festsalen på kollegiet.

Endvidere vil besvarelserne blive lagt op på foreningens hjemmeside og FB-sider.

Besvarelsen, der har afleveringsfrist den 1. April 2019, skal afleveres i et format, der er “håndterbart”, hvilket sætter begrænsninger for størrelse, vægt, medie, osv., og som kan bedømmes uden at deltageren fysisk er til stede. 

Besvarelser indsendes per mail til bestyrelsen ved formanden, eller ved aftale med denne om aflevering. Evt. spørgsmål til formanden, se kontaktdata.

De bedste hilsner og i spændt forventning

Venneforeningen

« forrige  |   top  |   næste »

Covid19-epidemien har fortsat stor indflydelse på foreningens aktiviteter.

Hvad er Næste Arrangement?

 

Ja - det er et godt spørgsmål. Covid19-epidemien bliver ved med at spænde ben for arrangementer og samvær som vi kender det - og foretrækker det.

Senest har bestyrelsen her i marts vedtaget igen at udsætte foreningens ordinære generalforsamling og symposium til efteråret. Det tegner til begyndelse af oktober (2021)

 

Vi håber at kunne gennemføre Prisopgaven, der også er udsat endnu en gang, også til efteråret. Samme indhold og rammer.     

Ny frist: fredag den 1. oktober 2021.

 

Derudover gav det sig selv, at den udsatte November-fest (Gl. Alumners fest) dette forår måtte aflyses helt.

Vi håber at kunne gennemføre festen til november. I givet fald den anden fredag i november = 12. november 2021. Sæt kryds!

 

Venneforeningen ser frem til forhåbentlig også at kunne afholde et medlemsarrangement (tilsvarende foredraget med Birgithe Kosovic november 2020) men vi afventer lige den videre udvikling inden vi melder ud. Måske kan først lade sig gøre til foråret (2022).

mvh

Bestyrelsen

Bestyrelsens aktiviteter

 

Bestyrelsen har senest holdt (virtuelt) møde den 3. marts i år (2021).

I korthed:

Covid19 påvirker fortsat samfundet og hermed foreningen. Derfor:

 • Vi udsætter PRISOPGAVEN endnu en gang, nu til efteråret.
 • Vi vælger igen i år at udsætte foreningens ordinære generalforsamling, sandsynligvis til begyndelsen af oktober (2021)
 • Det samme for symposiet, der afholdes samme dag som generalforsamlingen.
 • Økonomien ser rigtig fornuftig ud.
 • Vi er i gang med at implementere et nyt medlemssystem.
 • Årsskriftet er på vej ud til medlemmerne.

 

Bestyrelsens næste møde finder sted torsdag den 20. maj 2021:

Dagsordenen er:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde og evt.  opfølgningspunkter/status

2. Sager og emner til behandling/beslutning

3. Meddelelser

4. Økonomi

5. Fastsættelse af næste møde

6. Eventuelt

 

 

 

UDSAT IGEN IGEN pga Covid19

til efteråret 2021 

Temaet det samme.

Fristen er nu 1. oktober 2021

 

Venneforeningen afholder igen i år Prisopgave for alumner ved 4. maj Kollegiet på Frederiksberg/Hassager Collegium.

Med afsæt i den flotte respons på Prisopgaven i 2019, går vi igen til biddet med fornyet glæde og forventning til både feltet og besvarelserne på den kommende prisopgave 2020 (ny afleveringsfrist: fredag 1. oktober 2021)

Vi fik sidste gang 5 flotte bidrag, der spredte sig udover grafik, tegning, maleri og essay. Vi har fået mange henvendelser og hilsner, som alle kippede med flaget for vores nye tilgang, altså at man kan besvare opgaven på flere måder.

Det holder vi fast i. Også at man kan gå flere sammen om en besvarelse.

Deltagerne kan derfor også i 2020 aflevere en besvarelse i form af et kunstværk som billedkunst, grafik, en skulptur, en video, et digt, et stykke musik, der ledsager en billedside eller en ny sang for 4. Maj Kollegiet og frihedskampen. Eller som hidtil i ren prosa (max 3 A4-sider).

Temaet for prisopgaven i 2021 er - FRIHED.

Frihed, både for den enkelte – altså personlig frihed og selvstændighed, retten til at bestemme over sit eget liv og frihed i en samfundsmæssig sammenhæng.

Altså retten til at tænke og tale frit (ytringsfrihed), foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, boligens ukrænkelighed mm. i forlængelse af Grundlovens frihedsrettigheder.

Frihed betragtes som et af de højeste goder, som det er værd at kæmpe for og i sidste instans dø for, jævnfør frihedskampen under besættelsen.

Men ubegrænset frihed kan føre til ufrihed, hvor den stærkeste hersker over den svage. Uden samfundssind og respekt for fællesskabet kan frihed ende i hensynsløshed, egoisme og terror. Derfor har vi fået overvågning, terrorpakker mm.

Vi vil gerne inspirere jer til at beskrive i ord, billeder eller musik, hvad frihed betyder for jer selv og for samfundet. Både den ”gode” frihed og den undertrykkende, ”onde” frihed. Hvor går grænsen efter jeres mening?

Brug gerne eksempler. Fx retten til privatlivets fred, til at vælge sit køn, sin påklædning, abort, frihed for vold og overgreb, voldtægt, racisme, ubegrundet fængsling mm.

Husk - ny frist for aflevering er fredag 1. oktober 2021

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login