4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Sitemap
menulink

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsen, valgt på Generalforsamlingen 4. maj 2018, har holdt 4 møder:


2018:   7. juni, 5. september og 25. oktober
2019:   2. april

Foreningen har afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d 17. januar 2019.
Dagsordenen var vedtagelse af bestyrelsen forslag til opdatering af vedtægterne, som var rundsendt med indkaldelsen - og vælge en suppleant til bestyrelsen.
De nye vedtægter blev, med små konstruktive rettelser, eenstemmigt vedtaget af de knap 20 fremmødte, tak for det!

Forsamlingen valgte Cæcilie Pavelics til ny suppleant i bestyrelsen.

I udvalgene under bestyrelsen er der endvidere afholdt cirka 25 møder for at løse diverse opgaver.

Sidste Nyt


Venneforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag d 11. maj kl 13. Generalforsamlingen finder fremover sted i kollegiets festsal i kælderen.
Se indkaldelse og dagsorden her
 


Lørdag d. 11 maj er også dagen for Venneforeningens årlige symposium - også i festsalen.


I år er emnet Den Danske Brigade, og vi er så heldige, at Niels Gyrsting, formand for Frihedsmuseets Venner og en af Danmarks største kapaciteter inden for viden om besættelsen og frihedskampen, har sagt ja til at holde foredraget. Der vil også være lejlighed til at bese effekter fra Niels' righoldige samling.

Efter generalforsamlingen og symposiet vil foreningen beværte med et glas og en snack.

 

Gamle Alumners Aften blev en kæmpe succés !

På initiativ af Eforen, Alumnerådet og Venneforeningen blev første ombæring af den nye tradition på kollegiet gennemført, nemlig en årlig fest, der afholdes hvert år den første fredag i november, altså i fredags den 2. november.

De cirka 60-70 glade og forventningsfulde tilmeldte pressede kapaciteten i pejsestuen til det yderste! Der blev talt og fortalt på kryds og tværs.

Der var skønt, let tapas-traktement, godt gang i baren og danset blev der også. De sidste gik sent på natten.

Fremover bliver det anden fredag i november. Det bliver en fest - igen!

 

Så sæt kryds ud for fredag den 8. november 2019 !

 

 

 

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login