Arrangementer

Der afholdes forskellige arrangementer i løbet af 2017:

 

Forår 2017   Essaykonkurrence. Deadline 3.4.2017  
4. maj 2017   Generalforsamling kl 13.00
4. maj 2017   Symposium: "De sidste danske overlevende fra KZ- lejrene." kl 13.45 - 16.45
maj 2017   Thorkild Diges legat   
18. sept. fest   Årsfest  
       

Formand Kjeld Lykke holder tale ved kollegiets 18. september fest 2015.