Om os - Formål

Formål

Foreningens har til formål at være et samlingspunkt for tidligere og nuværende alumner på kollegiet og andre, der støtter kollegiets særlige funktioner i det danske samfund. Mange af vores arrangementer skaber en mulighed for at tidligere alumner kan holde fast i det fællesskab, de selv var en del af i deres kollegietid og at nuværende og tidligere alumner kan mødes til en social eller mere faglig sammenkomst. Det er vores fornemmeste opgave at videreføre den ånd om frihed, frisind og fællesskab som kollegiet og frihedskampen byggede på.

Foreningen er et forum for fastholdelse og udvikling af viden om modstandskampen, herunder de holdninger og værdier, som modstandskampen byggede på. Hensigten er at holde disse forhold levende både for kollegiets alumner og andre med samme interesser. 

Vi har også som forening fokus på de menneskelige omkostninger, som modstandskampen fik og vi har også til formål at skaffe og yde økonomisk støtte til opretholdelse af kollegiets bygningsmæssige standard herunder vedligeholdelse, fornyelse af inventar og installationer og tilsvarende anerkendelsesværdige formål i samarbejde med kollegiets bestyrelse samt at skaffe mulighed for etablering af bogsamlinger på kollegiet og kollegiets og foreningens digitale platforme om besættelsestiden og modstandskampen. 

Vi afholder årligt et symposium om modstandskampen og besættelsestiden i forbindelse med generalforsamlingen i maj måned.