Hvem er medlemmerne af foreningen?

Meld dig ind i 4. Maj kollegiets venner i dag og vær med videreføre den ånd om frihed, frisind og fællesskab som kollegiet bygger på. 

4. Maj Kollegiets Venner har brug for flere medlemmer! Vi opfordrer derfor de mange tidligere og nuværende alumner - og deres familier - til at melde sig ind i foreningen og blive en del af sammenhængen.

Alumner:

Venneforeningen støtter alumnernes kollegiefællesskab. Det gør vi både ved arrangementer i vores regi som f.eks fester, biografture og fortælle-aftner, som giver indblik i Frihedskampen og Anden Verdenskrig, samt ved at støtte visse af alumnernes egne aktiviteter.

Tidligere alumner:

Venneforeningen eksisterer også for at hjælpe tidligere alumner med at holde det fællesskab i live, som de selv var en del af i deres tid på kollegiet. Som noget nyt afholder vi og kollegiet en årlig fest for tidligere alumner for netop at holde fast i det fællesskab og for at nuværende og tidligere alumner kan mødes i festligt lag.

Forældre og andre interesserede:

Venneforeningen har som et hovedformål at holde mindet om Frihedskampen i live. Alle medlemmer indbydes bl.a. til det årlige symposium. Her dykker vi gennem oplæg, livlig diskussion samt fremvisning af klenodier ned i fortidens minder. Her kan man tilgodese sin faglige og historiske interesse.

 Måske en af dine venner deler interessen for frihedskampen og kollegiet ?