4. Maj Kollegiets Venner

Gennem årene har der været dannet flere foreninger af tidligere og nuværende alumner. Ved 50 års jubilæet i 2001 blev der dannet en ny forening med det formål at samle tidligere alumner hvert femte år til en 18. september-fest.

To år senere blev der dannet en venneforening, der også omfattede personer f.eks. familiemedlemmer m.fl., der ikke havde boet på kollegiet men som delte interessen for at støtte og bevare kollegiet som et levende frihedsmonument.

Ovenstående foreninger blev i 2006 sammensluttet i foreningen

"4. Maj Kollegiets Venner"

med Sven Arvid Birkeland, pens. overlæge, som foreningens første formand.

Foreningen har vist sig bæredygtig. Økonomien hviler på kontingentbetaling fra medlemmerne og enkelte fondsbevillinger til symposier og årsberetninger.

Der er ved starten af 2016 godt 200 betalende medlemmer, men da der potentielt er mange flere involverede, søger vi til stadighed at udvide medlemskredsen.