4. Maj Kollegiets Venner

 

Foreningen er dannet af tidligere og nuværende alumner, deres familier, venner og andre med interesse for kollegiet.

Foreningen forestår årlige symposier relateret til Modstandskampen og besættelsestiden, afholder forskellige arrangementer og udgiver et årsskrift.

Derudover støtter foreningen 4. Maj Kollegiet på forskellig vis.

 

 

Plakat af Per Arnoldi i anledning af 70-året for Danmarks Befrielse.
Gengives med tilladelse fra kunstneren.