News01

Covid19-epidemien har haft stor indflydelse på foreningens aktiviteter. Samfundet har været på vågeblus og kollegiet lukket af i en længere periode.

 

Det har betydet, at:

- Prisopgaven 2020 blev aflyst og udskudt til 2021 - se foregående opslag.

- Det planlagte bestyrelsesmøde 21. april blev aflyst og udsat flere gange, nu til efter sommerferien.

- 4. Maj-festen blev aflyst og kun en beskeden intern sammenkomst markerede dagen.

- Endelig har bestyrelsen hele 3 gange måttet udsætte den planlagte ordinære generalforsamling og symposium.

 

Vi er derfor endt på en dato helt hen i efteråret:

LØRDAG d. 26. september kl 13-16 (indkaldelse er udsendt i maj).

Dette er ikke i overensstemmelse med foreningens vedtægter, men regeringens forskrifter må selvsagt gå forud, ligesom hensynet til vores medlemmers helbred, især da vi har mange medlemmer oppe i årene.

Sammen med indkaldelse er regnskabet for 2019 udsendt. På bagsiden af regnskabet er også opført et forslag til budget. Budgettet er af praktiske årsager identisk med 2019-budgettet, men resultatet vil givet afvige pga mindre aktivitetsniveau i året.