4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Prisopgaven 2018-19 > Essay-konkurrencen 2017-2018
menulink

Essay-konkurrencen 2017-2018

Essay- emner:

@ 4. Maj Kollegium er et levende mindesmærke for Frihedskampen. Hvorfor bor du på Kollegiet?

@ Hvorledes vurderer du betydningen af Modstandskampen? 

@ Forskelle og ligheder mellem Modstandskampen 1940-1945 og nutidens oprørsbevægelser.

@ Frit emne vedrørende Modstandskampen og Besættelsestiden.

 

Besvarelser (mindst 3 A4 sider á 2340 anslag ekskl. mellemrum) sendes som e-mail vedhæftet fil og foto til formanden senest den 4. april 2018: 

Kjeld Lykke, e-mail: kly@tv-osterbro.dk

Der er en førstepræmie på kr. 5000,00, en andenpræmie på kr. 3000,00 og en trediepræmie på kr. 1000,00.

Der er nedsat en bedømmelseskomité bestående af Eva Hess Thaysen, Susanne Feierskov og Folmer Teilmann.

Resultatet af essay konkurrencen bekendtgøres ved 4. maj festen 2018.  Besvarelserne optages i 4. Maj Kollegiets Venners Årsskrift, og vinderne bekendtgøres også på foreningens hjemmeside. 

« forrige  |   top  |   næste »

Bestyrelsens aktiviteter

 

Bestyrelsen blev genvalgt på Generalforsamlingen 11. maj 2019 og holder sit næste møde Tirsdag d. 4. juni kl 17 i dagligstuen på kollegiet.

Dagsordenen er:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde og evt.  opfølgningspunkter/status

2. Sager og emner til behandling/beslutning

3. Meddelelser

4. Økonomi

5. Fastsættelse af næste møde

6. Eventuelt

 

Vel mødt !

 

Sidste Nyt


Venneforeningen har netop afholdt ordinær generalforsamling lørdag d 11. maj kl 13 i festsalen på kollegiet.

Dagen bød på et bredt og interessant program:

  • En kort generalforsamling
  • Et meget interessant foredrag af Niels Gyrsting om Den Danske Brigade
  • En spændende film om brigaden fra tiden lige efter besættelsen
  • Udstilling af effekter fra og om Brigaden, fra Niels Gyrstings fine samling
  • Udstilling af bidragene til Venneforeningens Prisopgave
  • og sidst men ikke mindst hyggeligt samvær med andre medlemmer !

 

Det blev en meget nem og glat gennemført generalforsamling, med cirka 20 deltagere, som bakkede op om bestyrelsens arbejde i året, der gak.

Således blev regnskab og budget godkendt og alle opstillede kandidater genvalgt med klapsalver. Tak for dem.

Referatet er under udarbejdelse og bliver sendt til medlemmerne, ligesom det vil blive lagt op her på siden.

 

 

 

Festsalen viste sig som formodet at være en rigtig god ramme. Vi holder derfor fast i festsalen som vores primære lokalitet for arrangementer fremover.

 

Gamle Alumners Aften blev en kæmpe succés !

På initiativ af Eforen, Alumnerådet og Venneforeningen blev første ombæring af den nye tradition på kollegiet gennemført, nemlig en årlig fest, der afholdes hvert år den første fredag i november, altså i fredags den 2. november.

De cirka 60-70 glade og forventningsfulde tilmeldte pressede kapaciteten i pejsestuen til det yderste! Der blev talt og fortalt på kryds og tværs.

Der var skønt, let tapas-traktement, godt gang i baren og danset blev der også. De sidste gik sent på natten.

Fremover bliver det anden fredag i november. Det bliver en fest - igen!

 

Så sæt kryds ud for fredag den 8. november 2019 !

 

 

 

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login