4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Prisopgaven 2018-19 > Essay-konkurrencen 2017-2018
menulink

Essay-konkurrencen 2017-2018

Essay- emner:

@ 4. Maj Kollegium er et levende mindesmærke for Frihedskampen. Hvorfor bor du på Kollegiet?

@ Hvorledes vurderer du betydningen af Modstandskampen? 

@ Forskelle og ligheder mellem Modstandskampen 1940-1945 og nutidens oprørsbevægelser.

@ Frit emne vedrørende Modstandskampen og Besættelsestiden.

 

Besvarelser (mindst 3 A4 sider á 2340 anslag ekskl. mellemrum) sendes som e-mail vedhæftet fil og foto til formanden senest den 4. april 2018: 

Kjeld Lykke, e-mail: kly@tv-osterbro.dk

Der er en førstepræmie på kr. 5000,00, en andenpræmie på kr. 3000,00 og en trediepræmie på kr. 1000,00.

Der er nedsat en bedømmelseskomité bestående af Eva Hess Thaysen, Susanne Feierskov og Folmer Teilmann.

Resultatet af essay konkurrencen bekendtgøres ved 4. maj festen 2018.  Besvarelserne optages i 4. Maj Kollegiets Venners Årsskrift, og vinderne bekendtgøres også på foreningens hjemmeside. 

« forrige  |   top  |   næste »

Sidste Nyt

Om nogle uger udsender vi Årsskrift for 2019 under redaktion af Thyge Bro.

Det bliver et flot og indholdsrigt årsskift, hvor bagsiden pryddes af det meget stemningsfulde og smukke maleri af Sebastian Ellehøj, en af årets to prismodtagere i foreningens Prisopgave.

 

Med i konvolutten lægger vi nogle eksemplarer af foreningens smukke og velformulerede hvervefolder, redigeret af Margrethe Kähler.

Den vil vi bede jer om at sætte i arbejde.

Foreningen har en tilbagevendende udfordring, som er at skaffe nye medlemmer. For tiden er det primært gamle alumner på kollegiet, men vi har ikke alle sammen boet her. Jeg er f. eks. far til en nu tidligere alumne, men det var kærlighed ved første blik, da jeg trådte over dørtærsklen. Så personer med interesse for modstandskampen/forældre og familiemedlemmer til alumner, nuværende og gamle samt andre, der bare gerne vil støtte et godt formål - de kan finde et spændende interessefællesskab i Venneforeningen.

Vi håber derfor, I har lyst til at sprede budskabet og give en folder til et par gode emner i jeres familie- og vennekreds.

På forhånd tak for hjælpen!

 

 

 

 

 

KOM TIL NOVEMBER-FEST - af nogen kaldet Gamle Alumners fest.

Vigtigst er: den er for alle foreningens medlemmer og alumner, gamle som nye.

Det sker fredag den 8. november, hvor vi begynder kl 16.30 med ankomst og goddag i dagligstuen.

Så samles vi i festsalen kl 17, hvor Thomas Harder holder foredrag om og viser fotos fra sit pragtværk "Besættelsen i billeder". Det varer en lille time.

Derefter er der hygge ved baren igen i dagligstuen indtil kl 19, hvor vi gentager succés'en fra sidste år med de personlige beretninger og perspektiveringer.

Det er medlemmer af foreningen og alumner fra kollegiet, inklusive Hassager, som medvirker, og der er foreløbig to på listen, der kan rumme 4-5 indslag af 5-10 minutter. Det er i sagens natur ganske frivilligt. Meld dig til formanden på henrikhartvigj@gmail.com hvis du ønsker at bidrage.

Kl 20 er der bespisning i dagligstuen i form af et lettere traktement. Hvis man spiser, betaler man 50 kr, enten via Mobile Pay eller kontant.

Herefter "gives løbet frit" :)

Der er mulighed for at møde gamle venner og stifte nye bekendtskaber på tværs af generationerne. Sidste år blev en varm succés, som vi håber gentages i år.

Der bliver ikke noget deltagergebyr, men vi hæver priserne i baren lidt fra sidste års ekstremt lave niveau til et stadig meget overkommeligt. Det er jo for at kunne holde økonomien nogenlunde neutral. Baren lukker først kl 02.

Vel mødt!

Bestyrelsen i Venneforeningen & 4. Maj Kollegiet

 

 

Bestyrelsens aktiviteter

 

Bestyrelsen har holdt to møder siden Generalforsamlingen 11. maj 2019, nemlig den tirsdag d. 4. juni og torsdag d. 29. august.

 

Bestyrelsens næste møde er onsdag den 13. november kl 17, i pejsestuen.

Dagsordenen er:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde og evt.  opfølgningspunkter/status

2. Sager og emner til behandling/beslutning

3. Meddelelser

4. Økonomi

5. Fastsættelse af næste møde

6. Eventuelt

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login