4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Hjem > Prisopgaven 2019
menulink

Prisopgaven 2019

Prisopgaven 2019

 

Den nye bestyrelse i 4. Maj Kollegiets Venner har besluttet at bevare prisopgaven, dog i en ny og anderledes form end hidtil. Prisopgaven, tidligere essaykonkurrencen, er for beboerne på kollegiet, inklusive Hassager.

Ønsket er at nå nye erkendelser igennem en præsentation af stoffet, som inddrager flere flader og sanser. Dette er tænkt opnået ved at give deltagerne bredere muligheder for at udfolde en kreativ tilgang i tilgift til det faglige aspekt.

Deltagerne kan i år aflevere en besvarelse f eks i form af en video, et kunstværk i form af billedkunst, et digt eller et stykke musik, der ledsager en billedside. Eller som hidtil i ren prosa (max 3 A4-sider).

Da prisopgaven i år sigter bredere i udtrykket, beder vi deltagerne tage i Mindelunden i Ryvangen og der lade sig inspirere af mindesmærkerne, f eks gravstederne, henrettelsespladsen eller det nys indviede krigssejlermonument. Eller noget andet på stedet efter deltagernes eget valg, blot skal det være noget konkret, der findes i lunden, og hvor besvarelsen tydeligt beskriver en opfattelse og/eller fortolkning af en begivenhed eller personhistorie(r).

Deltagerne kan i år også vælge, at flere personer går sammen om at aflevere en besvarelse.

Komiteen, der bedømmer de indleverede besvarelser, vil primært bestå af medlemmer af venneforeningen, suppleret med enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Der vil blive udvalgt to besvarelser, der hver præmieres med 2.500 kr. til uddeling ved 4. Maj festen 2019, hvor besvarelserne også vil være at se.

Besvarelserne forventes også udstillet ifm. Venneforeningens ordinære generalforsamling, der næste gang finder sted d. 11. Maj 2019 i festsalen på kollegiet.

Endvidere vil besvarelserne blive lagt op på foreningens hjemmeside og FB-sider.

Besvarelsen, der har afleveringsfrist den 1. April 2019, skal afleveres i et format, der er “håndterbart”, hvilket sætter begrænsninger for størrelse, vægt, medie, osv., og som kan bedømmes uden at deltageren fysisk er til stede. 

Besvarelser indsendes per mail til bestyrelsen ved formanden, eller ved aftale med denne om aflevering. Evt. spørgsmål til formanden, se kontaktdata.

De bedste hilsner og i spændt forventning

Venneforeningen

Undermenu

« forrige  |   top  |   næste »

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsen, valgt på Generalforsamlingen 4. maj 2018, har holdt 4 møder:


2018:   7. juni, 5. september og 25. oktober
2019:   2. april

Foreningen har afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d 17. januar 2019.
Dagsordenen var vedtagelse af bestyrelsen forslag til opdatering af vedtægterne, som var rundsendt med indkaldelsen - og vælge en suppleant til bestyrelsen.
De nye vedtægter blev, med små konstruktive rettelser, eenstemmigt vedtaget af de knap 20 fremmødte, tak for det!

Forsamlingen valgte Cæcilie Pavelics til ny suppleant i bestyrelsen.

I udvalgene under bestyrelsen er der endvidere afholdt cirka 25 møder for at løse diverse opgaver.

Sidste Nyt


Venneforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag d 11. maj kl 13. Generalforsamlingen finder fremover sted i kollegiets festsal i kælderen.
Se indkaldelse og dagsorden her
 


Lørdag d. 11 maj er også dagen for Venneforeningens årlige symposium - også i festsalen.


I år er emnet Den Danske Brigade, og vi er så heldige, at Niels Gyrsting, formand for Frihedsmuseets Venner og en af Danmarks største kapaciteter inden for viden om besættelsen og frihedskampen, har sagt ja til at holde foredraget. Der vil også være lejlighed til at bese effekter fra Niels' righoldige samling.

Efter generalforsamlingen og symposiet vil foreningen beværte med et glas og en snack.

 

Gamle Alumners Aften blev en kæmpe succés !

På initiativ af Eforen, Alumnerådet og Venneforeningen blev første ombæring af den nye tradition på kollegiet gennemført, nemlig en årlig fest, der afholdes hvert år den første fredag i november, altså i fredags den 2. november.

De cirka 60-70 glade og forventningsfulde tilmeldte pressede kapaciteten i pejsestuen til det yderste! Der blev talt og fortalt på kryds og tværs.

Der var skønt, let tapas-traktement, godt gang i baren og danset blev der også. De sidste gik sent på natten.

Fremover bliver det anden fredag i november. Det bliver en fest - igen!

 

Så sæt kryds ud for fredag den 8. november 2019 !

 

 

 

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login