4. Maj Kollegiets Venner

Du er her:   Mailform
menulink

Du er her:   Mailform

Mailform

Dit navn:
Dit Tlf. nr.:
Din e-mail (påkrævet):

Venligst skriv dette nr. (spam forebyggelse)

28291
 
  |   top  |   næste »

Venneforeningen afholder igen i år Prisopgave for alumner ved 4. maj Kollegiet på Frederiksberg/Hassager Collegium.

Med afsæt i den flotte respons på Prisopgaven sidste år, går vi igen til biddet med fornyet glæde og forventning til både feltet og besvarelserne på den kommende prisopgave 2020 (afleveringsfristen er onsdag 1. april 2020)

Vi fik sidste gang 5 flotte bidrag, der spredte sig udover grafik, tegning, maleri og essay. Vi har fået mange henvendelser og hilsner, som alle kippede med flaget for vores nye tilgang, altså at man kan besvare opgaven på flere måder.

Det holder vi fast i. Også at man kan gå flere sammen om en besvarelse.

Deltagerne kan derfor også i 2020 aflevere en besvarelse i form af et kunstværk som billedkunst, grafik, en skulptur, en video, et digt, et stykke musik, der ledsager en billedside eller en ny sang for 4. Maj Kollegiet og frihedskampen. Eller som hidtil i ren prosa (max 3 A4-sider).

Temaet for prisopgaven i 2020 er - FRIHED.

Frihed, både for den enkelte – altså personlig frihed og selvstændighed, retten til at bestemme over sit eget liv og frihed i en samfundsmæssig sammenhæng.

Altså retten til at tænke og tale frit (ytringsfrihed), foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, boligens ukrænkelighed mm. i forlængelse af Grundlovens frihedsrettigheder.

Frihed betragtes som et af de højeste goder, som det er værd at kæmpe for og i sidste instans dø for, jævnfør frihedskampen under besættelsen.

Men ubegrænset frihed kan føre til ufrihed, hvor den stærkeste hersker over den svage. Uden samfundssind og respekt for fællesskabet kan frihed ende i hensynsløshed, egoisme og terror. Derfor har vi fået overvågning, terrorpakker mm.

Vi vil gerne inspirere jer til at beskrive i ord, billeder eller musik, hvad frihed betyder for jer selv og for samfundet. Både den ”gode” frihed og den undertrykkende, ”onde” frihed. Hvor går grænsen efter jeres mening?

Brug gerne eksempler. Fx retten til privatlivets fred, til at vælge sit køn, sin påklædning, abort, frihed for vold og overgreb, voldtægt, racisme, ubegrundet fængsling mm.

Husk - fristen for aflevering er onsdag 1. april 2020

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsen har holdt to møder siden Generalforsamlingen 11. maj 2019, nemlig den tirsdag d. 4. juni og torsdag d. 29. august.

Mødet i november blev aflyst pga. manglende behov.

Bestyrelsens næste møde er torsdag den 20. februar kl 17, i pejsestuen.

Dagsordenen er:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde og evt.  opfølgningspunkter/status

2. Sager og emner til behandling/beslutning

3. Meddelelser

4. Økonomi

5. Fastsættelse af næste møde

6. Eventuelt

 

Og vi varmer op til Generalforsamling & Symposium lørdag d 16. maj. Mere herom senere.

 

NOVEMBER-FESTEN 8. november sidste år (Gamle Alumners fest) blev igen en dejlig aften, med fantastisk stemning af fest og fællesskab. Herligt!

Vi lagde ude med at mødes i dagligstuen og fortsatte i festsalen, hvor forfatter mm Thomas Harder holdt et spændende og flot foredrag med fotos fra sit pragtværk "Besættelsen i billeder". Der kom hele 40-50 interesserede og der var mange gode spørgsmål bagefter, og forsamlingen kvitterede med et varmt bifald. Thomas har generøst lovet at komme igen, TAK for begge dele!

Festen fortsatte i dagligstuen/baren, hvor vi gentog indslaget fra sidste år med personlige beretninger og perspektiveringer. Der var både besøg fra Mette Konow, datter af kollegiets første efor, med interessante historier fra årene dengang, ligesom 3 medlemmer af Venneforeningen fortalte bevægende om omkostningerne ved at være barn af en frihedskæmper og endelig sluttede Rasmus fra Hassager af med et flot og personligt bidrag om det at gå i krig. Lydhørheden fra forsamlingen var hele vejen gnistrende og der blev da også kvitteret med stormende bifald til indlæsgholderne. TAK til alle!

Begejstring vækker sulten, så det var velkomment at gå i gang med traktementet, som bestod af forskellige fine retter og gode salater fra Det Eksotiske Hjørne på Jagtvej (hermed anbefalet!).

Herefter blev "løbet givet frit". Og jeg skal love for, snakken gik. Der var igen over 100 deltagere, i år med en større andel af gamle alumner, der både lo, slog på skulderen og genoptog gamle lege fra kollegietiden. Der var gang i baren...

Samtidig med at vi kunne aflevere lokalerne i god og rengjort stand - og alumnerne fik et kærkomment naturalie-tilskud til aftensmaden om lørdagen - glæder vi, kollegiet og Venneforeningen, os over, at økonomien løb rundt, næsten på krone.

Derfor har vi en positiv forventning om at kunne fortsætte succés'en, kan man vel godt tillade sig selv at kalde den, når alle andre gør det :)

Så sæt kryds i kalenderen ved fredag den 14. november 2020!

glade hilsner

Bestyrelsen i Venneforeningen & 4. Maj Kollegiet

 

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Birthe Bolwig
Login